Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Zestawienie kontroli i audytów w roku 2022
1.  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy   a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-07-2022
Zestawienie kontroli i audytów w roku 2021
1. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą: Realizacja projektów PPP na etapie operacyjnym. b) data rozpoczęcia kontroli:   22 grudnia 2020 r. c) data zakończenia kontroli: 26 marca 2021 r.   2. Kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego a) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2021
Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej m.st. Warszawy
Data publikacji: 13-09-2022
Zestawienie kontroli i audytów w roku 2019
1. Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych : a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą: Weryfikacja składników rzeczowych projektu w miejscu realizacji projektu: „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap”, nr projektu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2019
Zestawienie kontroli i audytów w roku 2018
1. Kontrola Urzędu m.st. Warszawy - Biuro Audytu Wewnętrznego: a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą: "Ocena prawidłowości działań m.st. Warszawy w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego." b) data rozpoczęcia kontroli: 07.03.2018 r. c) data zakończenia kontroli: 23.03.2018 r.   2. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-11-2018
Zestawienie kontroli i audytów w roku 2017
1. Kontrola Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Audytu Wewnętrznego a) zakres kontroli  - temat i okres objęty kontrolą: Ocena procesu zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych oraz wykazywania zaangażowanych kwot w sprawozdawczości ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-06-2017
Zestawienie kontroli i audytów w roku 2016
1. Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Rzeczowa i finansowa realizacja projektu "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap". b) data rozpoczęcia kontroli: 3 lutego 2016 r. c) data zakończenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2016
Zestawienie kontroli i audytów w roku 2015
1. Kontrola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-02-2016
Zestawienie kontroli i audytów w roku 2014
  1. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: Zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w związku z realizacją Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz weryfikacją i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-03-2015
Zestawienie kontroli i audytów w roku 2013
1. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie a) zakres i temat -  kontrola pętli autobusowej Żerań FSO Warszawa - kontrola doraźna w związku z interwencją na niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy pętli autobusowej Żerań FSO. b) data ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-03-2014
Zestawienie kontroli i audytów w roku 2012
1. Audyt  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej a) zakres audytu – temat i okres objęty audytem: Projekt numer POIS.07.03.00-00-00-007/10 - II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz zakupem taboru. b) data rozpoczęcia audytu:6 marca 2012r. c) data ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2012
Wykaz przystanków których zarządzającym nie jest ZTM
  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2012

1