Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zestawienie kontroli i audytów w roku 2019

Zestawienie kontroli i audytów w roku 2019

  Drukuj
 

1. Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych:
a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:

Weryfikacja składników rzeczowych projektu w miejscu realizacji projektu: „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap”, nr projektu RPMA.03.02.01-14-003/10.

b) data rozpoczęcia kontroli: 5 marca 2019 r.
c) data zakończenia kontroli: 6 marca 2019 r.


2. Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:

Postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy w ramach działalności przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób na terenie województwa mazowieckiego, w tym przystępujących do postepowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonywanie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na terenie Warszawy i poszczególnych gmin sąsiadujących z Warszawą, nastąpiło naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniające wszczęcie postepowania antymonopolowego, w tym czy sprawa ma charakter antymonopolowy.

b) data rozpoczęcia kontroli: 3 kwietnia 2019 r.
c) data zakończenia kontroli: 19 kwietnia 2019 r.


3. Kontrola Centrum Unijnych Projektów Transportowych:
a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:

Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości, po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II", numer projektu: POIS.07.03.00-00-001/16.

b) data rozpoczęcia kontroli: 15 kwietnia 2019 r.
c) data zakończenia kontroli: 26 kwietnia 2019 r.


4. Kontrola Urzędu m.st. Warszawy - Biura Audytu Wewnętrznego:
a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:

Czynności sprawdzające dotyczące zadania audytowego pn. Ocena realizacji projektu pn.: "Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap".

b) data rozpoczęcia kontroli: 24 kwietnia 2019 r.
c) data zakończenia kontroli: 25 kwietnia 2019 r.


5. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy:
a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.    

b) data rozpoczęcia kontroli: 9 maja 2019 r.
c) data zakończenia kontroli: 31 maja 2019 r.
 


6. Kontrola Urzędu m.st. Warszawy - Biura Audytu Wewnętrznego:
a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:

Czynności sprawdzające z przeprowadzonego w 2018 roku zadania audytowego na temat: "Ocena prawidłowości działań m.st. Warszawy w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego". 

b) data rozpoczęcia kontroli: 21 maja 2019 r.
c) data zakończenia kontroli: 21 maja 2019 r.
  


7. Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:

Kontrola w zakresie zbadania zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.). Kontrola obejmuje przetwarzanie przez Zarząd Transportu Miejskiego danych osobowych uczniów, którym wydane zostały spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie, w związku z powierzeniem ich przetwarzania szkołom przez Zarząd Transportu Miejskiego.  

b) data rozpoczęcia kontroli: 29 maja 2019 r.
c) data zakończenia kontroli: 31 maja 2019 r.

8. Kontrola Urzędu m.st. Warszawy - Biura Audytu Wewnętrznego:
a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:

Ocena bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

b) data rozpoczęcia kontroli: 7 października 2019 r.
c) data zakończenia kontroli: 22 października 2019 r.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-07-2019
Data wprowadzenia:  15-07-2019
 
 
Wprowadził Halota Artur 15-07-2019
Aktualizujący Halota Artur 24-10-2019
Zatwierdzający Obrębska Monika 04-11-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-11-2019
Liczba odwiedzin: 452
Rejestr zmian