Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zestawienie kontroli i audytów w roku 2016

Zestawienie kontroli i audytów w roku 2016

  Drukuj
 

1. Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Rzeczowa i finansowa realizacja projektu "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap".

b) data rozpoczęcia kontroli: 3 lutego 2016 r.

c) data zakończenia kontroli: 26 lutego 2016 r.

2. Kontrola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa w zakresie projektu: II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru.

b) data rozpoczęcia kontroli: 26 lutego 2016 r.

c) data zakończenia kontroli: 29 lutego 2016 r.

3. Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Rzeczowa i finansowa realizacja projektu "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap".

b) data rozpoczęcia kontroli: 3 lutego 2016 r.

c) data zakończenia kontroli: 26 lutego 2016 r.

4. Kontrola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 10 00-203 Warszawa w zakresie projektu: II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru.

b) data rozpoczęcia kontroli: 26 lutego 2016 r.

c) data zakończenia kontroli: 29 lutego 2016 r.

5. Kontrola Grupy Gumułka - Audyt Sp. z o.o.

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Badanie sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za 2015 r. w ramach badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2012-2015 oraz wydanie opinii wraz z raportem odrębnie za każdy rok o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową m.st. Warszawy.

b) data rozpoczęcia kontroli: 11 marca 2016 r.

c) data zakończenia kontroli: 15 marca 2016 r.

6. Kontrola Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory sp. k. ("EY Polska")

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Kontrola drugiego stopnia projektu INVOLVE realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Transportu Miejskiego

b) data rozpoczęcia kontroli: 15 marca 2016 r.

c) data zakończenia kontroli: 17 marca 2016 r.

7. Kontrola Generalnego Inspektora Danych Osobowych

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

b) data rozpoczęcia kontroli: 4 kwietnia 2016 r.

c) data zakończenia kontroli: 14 kwietnia 2016 r.  

8. Kontrola Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgormadzoną w jednostce organizacyjnej do 2015 roku włącznie.

b) data rozpoczęcia kontroli: 29 kwietnia 2016 r.

c) data zakończenia kontroli: 29 kwietnia 2016 r.

9. Kontrola Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Ocena podjętych działań dotyczących wdrożenia rekomendacji wynikających z przeprowadzonego w 2015 r. zadania audytowego na temat: "Zapewnienie płynności finansowej - planowanie środków na wydatki przez biura, dzielnice i jednostki organizacyjne, w tym terminowość i rzetelność przekazywania informacji dotyczącej zapotrzebowania na środki przez wybrane jednostki organizacyjne m.st. Warszawy".

b) data rozpoczęcia kontroli: 14 lipca 2016 r.

c) data zakończenia kontroli: 29 lipca 2016 r.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
10-03-2016
Data wprowadzenia:  10-03-2016
 
 
Wprowadził BZMW/ext.OGasecka 10-03-2016
Aktualizujący bzmw/ext.ogasecka 14-09-2016
Zatwierdzający Dziemieszczyk Grzegorz 14-09-2016
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-09-2016
Liczba odwiedzin: 1137
Rejestr zmian