Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zestawienie kontroli i audytów w roku 2015

Zestawienie kontroli i audytów w roku 2015

  Drukuj
 

1. Kontrola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczace Europoejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakresie projektu POIS.07.03.00-00-007/10 pod tytułem "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru", numery wniosków beneficjenta o płatność: POIS.07.03.00-00-007/10-26-K01; POIS.07.03.00-00-007/10-27; POIS.07.03.00-00-007/10-28; POIS.07.03.00-00-007/10-29; POIS.07.03.00-00-007/10-30; POIS.07.03.00-00-007/10-31; POIS.07.03.00-00-007/10-32.

b) data rozpoczęcia kontroli: 19 lutego 2015 r.

c) data zakończenia kotrnoli: 25 marca 2015 r.

2. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

a) zakres kontroli - temat  i okres objęty kontrolą: Pętla autobusowa, ul. Utrata w Warszawie - Kontrola stanu sanitarno - porządkowego i technicznego obiektu w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzrou sanitarnego a także w ramach zapobiegania chorom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktyczengo i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.

b) data rozpoczęcia kontroli: 29 kwietnia 2015 r.

c) data zakończenia kontroli: 29 kwietnia 2015 r.

3. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą:

1. Pętla autobusowa, Cmentarz Północny - Brama Zachodnia ul. Dziekanowska;

2. Pętla autobusowa, Cmentarz Północny - Brama Główna ul. Wójcickiego;

3.  Przystanek autobusowy linii 114 Młociny - UKSW 01.

- Kontrola stanu sanitarno - porządkowego i technicznego obiektu w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego a także w ramach zpobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.

b) data rozpoczęcia kontroli: 13 maja 2015 r.

c) data zakończenia kontroli: 13 maja 2015 r.

4. Audyt Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Zapewnienie płynności finansowej - planowanie środków na wydatki przez biura, dzielnice i jednostki organizacyjne, w tym terminowość i rzetelność przekazywania informacji dotyczącej zapotrzebowania na środki przez wybrane jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: od 2013 r. do dnia zakończenia audytu.

b) data rozpoczęcia kontroli: 4 maja 2015 r.

c) data zakończenia kontroli: 23 czerwca 2015 r.

5. Kontrola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: "Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w zakresie projektu RPMA.03.02.00-14-003/10 pod tytułem "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź (Park&Ride) - II etap", numery wniosków beneficjenta o płatność: RPMA.03.02.00-14-003/10-02-K04, RPMA.03.02.00-14-003/10-05, RPMA.03.02.00-14-003/10-06.

b) data rozpoczęcia kontroli: 26 sierpnia 2015 r.

c) data zakończenia kontroli: 25 września 2015 r.

6. Kontrola Biura Kontroli Urzędu w m.st. Warszawie

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Windykacja należności, naliczanie, ewidencjonowanie oraz wykazywanie w sprawozdaniach odsetek za zwłokę.

b) data rozpoczęcia kontroli: 25 września 2015 r.

c) data zakończenia kontroli: 30 października 2015 r.

7. Kontrola Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Ocena bezpieczeństwa informacji w wybranych jednostkach organizacyjnych oraz osobach prawnych m.st. Warszawy z wyłączeniem spółek prawa handlowego.

b) data rozpoczęcia kontroli: 8 października 2015 r.

c) data zakończenia kontroli: 23 października 2015 r.

8. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Prawna ochrona pracy, w tym BHP. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.

b) data rozpoczęcia kontroli: 11 września 2015 r.

c) data zakończenia kontroli: 1 października 2015 r.

 

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
07-04-2015
Data wprowadzenia:  07-04-2015
 
 
Wprowadził BZMW/ext.ADec 07-04-2015
Aktualizujący bzmw/ext.ogasecka 15-02-2016
Zatwierdzający Dziemieszczyk Grzegorz 15-02-2016
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-02-2016
Liczba odwiedzin: 1463
Rejestr zmian