Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zestawienie kontroli i audytów w roku 2014

Zestawienie kontroli i audytów w roku 2014

  Drukuj
 

 

1. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: Zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w związku z realizacją Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz weryfikacją i wydawaniem potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka oraz Biletu Młodego Warszawiaka.

b) data rozpoczęcia kontroli – 13 stycznia 2014 r.

c) data zakończenia kontroli – 17 stycznia 2014 r.

 

2. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

a) zakres kontroli - temat i okres objety kontrolą: Kontrola w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, a także w ramach zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi - pętla tramwajowa: Metro Młociny w Warszawie. 

b) data rozpoczęcia kontroli - 22 maja 2014 r. 

c) data zakończenia kontroli - 22 maja 2014 r.  

 

3. Kontrola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiąjącego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakresie projektu nr POIS.07.03.00-00-007/10 II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru.

b) data rozpoczęcia kontroli - 24 czerwca 2014 r.

c) data zakończenia kontroli - 27 czerwca 2014 r. 

 

4. Kontrola Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Zlecenia nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowalnych w latach 2012 - 2013.

b) data rozpoczęcia kontroli: 11 sierpnia 2014 r.

c) data zakończenia kontroli: 8 września 2014 r.

 

5. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w m.st. Warszawie

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Kontrola w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego a także w ramach zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zdolności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi. Kontrolą objęte zostały pętle autobusowe: MARYMONT, METRO MŁOCINY, MATUSZEWSKA, UTRATA, ŁABISZYŃSKA (Z EKSPEDYCJĄ), CMENTARZ PÓŁNOCNY UL. ESTRADY (BRAMA ZACHODNIA), CMENTARZ PÓŁNOCNY UL. WÓYCICKIEGO 14 (BRAMA GŁÓWNA), WÓYCICKIEGO 14 (WSKW), CONRADA (PRZY UL. BRĄZOWNICZEJ).

b) data rozpoczęcia kontroli: 21 września 2014 r.

c) data zakończenia kontroli: 22 września 2014 r.

 

6. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Kontrola stanu sanitarno - porządkowego przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na trasie turystycznej: pl. Unii Lubelskiej - ul. Sobieskiego - Powsin.

b) data rozpoczęcia kontroli: 21 listopada 2014 r.

c) data zakończenia kontroli: 21 listopada 2014 r.

 

7. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Kontrola stanu sanitarno - porządkowego komunikacji miejskiej - Trasa Wisłostrada od ul. Bartyckiej do Wilanowa.

b) data rozpoczęcia kontroli: 30 grudnia 2014 r.

c) data zakończenia kotrnoli: 30 grudnia 2014 r.

 

8. Kontrola Archiwum Państwowego w Warszawie

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych, wydanych w związku z kontrolą ogólną przeprowadzoną w archiwum zakładowym Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w dniach: 24 oraz 27 sierpnia 2012 r.

b) data rozpoczęcia kontroli: 12 grudnia 2014 r.

c) data zakończenia kontroli: 12 grudnia 2014 r.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
10-06-2014
Data wprowadzenia:  10-06-2014
 
 
Wprowadził BZMW/ext.ADec 10-06-2014
Aktualizujący bzmw/ext.ogasecka 19-03-2015
Zatwierdzający Dziemieszczyk Grzegorz 20-03-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-03-2015
Liczba odwiedzin: 1248
Rejestr zmian