Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zestawienie kontroli i audytów w roku 2017

Zestawienie kontroli i audytów w roku 2017

  Drukuj
 

1. Kontrola Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Audytu Wewnętrznego

a) zakres kontroli  - temat i okres objęty kontrolą: Ocena procesu zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych oraz wykazywania zaangażowanych kwot w sprawozdawczości budżetowej tj. w sprawozdaniach kwartalnych Rb-28 s w kolumnie "Zaangażowanie",

b) data rozpoczęcia kontroli: 18.04.2017 r.,

c) data zakończenia kontroli: 28.04.2017 r.

2. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące kontroli stanu sanitarno - porządkowego i technicznego obiektu oraz przegląd dokumentacji.

b) data rozpoczęcia kontroli: 26.05.2017 r.

c) data zakończenia kontroli: 26.05.2017 r.

3. Kontrola Krajowej Administracji Skarbowej

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1947 z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w zakresie projektu POIS.06.01.00-00-0001/16 pod  tytułem ,,Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą i zakupem taboru - II etap", numery wniosków płatności:POIS.06.01.00-00-0001/16-001;POIS.06.01.00-00-0001/16-002;POIS.06.0100-00-0001/16-003,

b) data rozpoczęcia kontroli: 06.06.2017 r.,

c) data zakończenia kontroli: 09.06.2017 r.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
08-05-2017
Data wprowadzenia:  08-05-2017
 
 
Wprowadził Gawryjołek Monika (SP nr 263) 08-05-2017
Aktualizujący Gawryjołek Monika (SP nr 263) 26-06-2017
Zatwierdzający Obrębska Monika 27-06-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-06-2017
Liczba odwiedzin: 895
Rejestr zmian