Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zestawienie kontroli i audytów w roku 2013

Zestawienie kontroli i audytów w roku 2013

  Drukuj
 

1. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

a) zakres i temat -  kontrola pętli autobusowej Żerań FSO Warszawa - kontrola doraźna w związku z interwencją na niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy pętli autobusowej Żerań FSO.
b) data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 8 lutego 2013 r.

2. Audyt Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

a) zakres audytu – temat i okres objęty audytem:  Realizacja projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich pn. „Budowa II linii metra w Warszawie na wszystkich odcinkach realizacyjnych, w tym: prace przygotowawcze i zakup taboru”, badaniem objęto okres od roku 2007 do dnia zakończenia badania audytowego|
b) data rozpoczęcia audytu: 20 lutego 2013 r.
c) data zakończenia audytu: 27 marca 2013 r.

3. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie

a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: kontrola w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, a także w ramach zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, pętle autobusowe: ul. Powązkowska, ul. Wóycickiego 14, ul. Wóycickiego 14 Brama Główna Cmentarza Północnego, ul. Estrady Brama Zachodnia Cmentarza Północnego.
b) data rozpoczęcia kontroli: 27 maja 2013 r.
c) data zakończenia kontroli: 27 maja 2013 r.

4. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie

a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: kontrola przeprowadzona w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, a także w ramach zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi (kontrola planowa w zakresie higieny komunalnej): pętla tramwajowa- Metro Marymont oraz pętla autobusowa Elsnerów.
b) data rozpoczęcia kontroli:
- dla pętli tramwajowej Metro Marymont: 18 czerwca 2013r.,
- dla pętli autobusowej Elsnerów: 27 czerwca 2013r.
c) data zakończenia kontroli:
- dla pętli tramwajowej - Metro Marymont: 18 czerwca 2013r.,
- dla pętli autobusowej Elsnerów: 27 czerwca 2013r.

5. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie

a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: Kontrola przeprowadzona w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego a także w ramach zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi (kontrola planowa w zakresie higieny komunalnej): pętla Metro Młociny;
b) okres objęty kontrolą: 18 czerwca 2013 r.;
c) data rozpoczęcia i zakończenia: 18 czerwca 2013 r.

6. Audyt Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy

a)  zakres audytu – temat i okres objęty audytem: „Budowa II jezdni ul. Kasprowicza”

b) data rozpoczęcia: 19 czerwca 2013 r.

c) data zakończenia: 31 lipca 2013 r.

7. Audyt Urzędu Kontroli Skarbowej

a) zakres audytu - temat i okres objęty audytem: "Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 62 ust. 1 lit. B rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakresie projektu: Projekt numer POIS.07.03.00-00-00-007/10 - II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz zakupem taboru)".

b) data rozpoczęcia: 3 lipca 2013 r.

c) data zakończenia: 2 września 2013 r.

 

8. Kontrola Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: "Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej oraz planowania i realizacji wybranych remontów".

 

b) data rozpoczęcia: 9 lipca 2013 r.

c) data zakończenia: 23 sierpnia 2013 r.

 

9. Audyt Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Stołęcznego Warszawy

 

a) zakres audytu - temat i okres objęty audytem: "Analiza efektywności realizowanych zadań w Zarządzie Transportu Miejskiego w zakresie funkcjonowania komunikacji publicznej w m.st. Warszawie"

 

b) data rozpoczęcia: 2 października 2013 r.

c) data zakończenia: 31 października 2013 r.

 

10. Audyt Urzędu Kontroli Skarbowej 

 

a) zakres audytu - temat i okres objęty audytem: "II linia metra w Warszawie- Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"

 

b) data rozpoczęcia: 17 października 2013 r.

c) data zakończenia: 24 stycznia 2014 r.

 
 
Wprowadził Stiasny Marcin (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 20-05-2013
Aktualizujący bzmw/ext.ogasecka 11-03-2014
Zatwierdzający Dziemieszczyk Grzegorz 11-03-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2014
Liczba odwiedzin: 7216
Rejestr zmian