Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zestawienie kontroli i audytów w roku 2012

Zestawienie kontroli i audytów w roku 2012

  Drukuj
 

1. Audyt  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

a) zakres audytu – temat i okres objęty audytem: Projekt numer POIS.07.03.00-00-00-007/10 - II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz zakupem taboru.
b) data rozpoczęcia audytu:6 marca 2012r.
c) data zakończenia audytu: 14 maja 2012 r.

2. Audyt Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

a) zakres audytu – temat i okres objęty audytem: Udzielanie zamówień publicznych w Zarządzie Transportu Miejskiego.
b) data rozpoczęcia audytu: 17 kwietnia 2012r.
c) data zakończenia audytu: 18 maja 2012r.

3. Kontrola Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą:
1. Prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług przed dokonaniem zwrotu za miesiąc marzec 2012r.
2. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.
Okres objęty kontrolą: 01.03.2012r.-31.03.2012r.
b) data rozpoczęcia kontroli: 15 maja 2012r.
c) data zakończenia kontroli: 6 czerwca 2012r.

4. Audyt  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

a)zakres audytu – temat i okres objęty audytem: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (audyt z art. 62Ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w: Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa w zakresie projektu: Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) II etap, nr projektu: RPMA.03.02.00-14-003/10, numer wniosku beneficjenta o płatność: RPMA.03.02.00-14-003/10-01.
b) data rozpoczęcia  audytu: 5 czerwca 2012r.
c) data zakończenia audytu: 22 czerwca 2012r.

5.  Kontrola Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.

a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: Kontrola ogólna archiwum zakładowego.
b) data rozpoczęcia kontroli: 24 sierpnia 2012r.
c) data zakończenia kontroli: 27 sierpnia 2012r.

6. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: Przetwarzanie przez Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 61 danych osobowych w związku z funkcjonowaniem systemu wypożyczania rowerów o nazwie „Warszawski Rower Publiczny” w następującym zakresie:
1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
2. Źródło pozyskania danych osobowych.
3. Zakres, cel i rodzaj przetwarzania danych osobowych.
4. Sposób dopełnienia obowiązków administratora danych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy.
5. Sposób zbierania i udostępniania danych osobowych.
6. Ustalenie, czy zakres przetwarzania danych osobowych jest adekwatny do celu ich przetwarzania (art. 26  ust. 1 pkt 3 ustawy).
7. Ustalenie, czy dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych podlegają zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (art. 40 ustawy).
8. W przypadku powierzenia przez Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przetwarzania danych osobowych osób korzystających z systemu wypożyczania rowerów o nazwie „Warszawski Rower Publiczny” innemu podmiotowi ustalenie, w jaki sposób Zarząd Transportu Miejskiego  z siedzibą w Warszawie sprawuje nadzór nad przetwarzaniem ww. danych przez ten podmiot.
b) data rozpoczęcia kontroli: 27 sierpnia 2012r.
c) data zakończenia kontroli: 28 sierpnia 2012r.

 
 
Wprowadził Stiasny Marcin (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 29-11-2012
Aktualizujący Stiasny Marcin (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 29-11-2012
Zatwierdzający Dziemieszczyk Grzegorz 30-11-2012
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-12-2012
Liczba odwiedzin: 2437
Rejestr zmian