Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Zasady składania reklamacji

Zasady składania reklamacji

  Drukuj
 

Reklamację może złożyć Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że w trakcie kontroli posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

Wszystkie reklamacje mogą być składane w formie pisemnej, pisemnej lub ustnej w punktach wyznaczonych przez Dyrektora ZTM, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Reklamacja powinna zawierać:
• datę sporządzenia reklamacji
• imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację
• numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy
• opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację
• roszczenie wraz z uzasadnieniem
• wykaz załączonych dokumentów
• podpis osoby składającej reklamację

Do reklamacji powinny zostać dołączone również oryginały biletów lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów).
Jeśli w imieniu Pasażera reklamację składa inna osoba, prosimy o dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa.
W przypadku reklamacji nie zawierających danych, o których mowa powyżej, Pasażer zostanie poproszony aby uzupełnił brakujące informacje w terminie14 dni. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej reklamacji.

Reklamacje można składać:
• w Punktach Obsługi Pasażerów:
1. stacja „Metro Centrum”, Galeria Handlowa, pawilon 2010B
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00, sobota w godz. 7:00–20:00
2. stacja „Metro Świętokrzyska”, Galeria Handlowa, pawilon 1000G
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00
3. stacja „Metro Ratusz Arsenał”, Galeria Handlowa, pawilon 09
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00, sobota w godz. 9:00–16:00
4. stacja „Metro Plac Wilsona”, Galeria Handlowa, pawilon 1002
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00
5. stacja „Metro Marymont”, Galeria Handlowa, pawilon 1012
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 12:00–19:00
6. stacja „Metro Młociny”, budynek dworca autobusowego
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00, sobota w godz. 9:30–16:30
7. stacja „Dworzec Gdański”, pawilon 20 (tunel pod dworcem)
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00
8. "Dworzec Wschodni", dworzec autobusowy przy ul. Lubelskiej
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00
9. "Lotnisko Chopina", hala przylotów, wyjście 2
czynne: codziennie w godz. 7:00–20:00
10. siedziba ZTM, ul. Żelazna 61
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00
11. stacja "Metro Imielin", pawilon 020-024
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00
12. stacja "Metro Służew", pawilon 020-024
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00–20:00, sobota w godz. 8.30-15.30
13. "Dworzec Centralny", hala główna dworca kolejowego,
czynne: poniedziałek - niedziela w godz. 6:00-22:00
14. "Dworzec Zachodni", dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich
czynne: poniedziałek - niedziela w godz. 7:00-20:00
15. "CH Blue City", Al. Jerozolimskie 179 - teren CH Blue City lokal -1/28
czynne: poniedziałek - niedziela w godz. 11:00-19:00
16. stacja "Metro Świętokrzyska 2", pawilon handlowy 1011
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 12:00-19:00
17. stacja "Metro Rondo ONZ", pawilon handlowy nr 1012,
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 12:00-19:00
18. stacja "Metro Nowy Świat-Uniwersytet", pawilon handlowy nr 1012,
czynne: poniedziałek - sobota w godz. 12:00-19:00
19. stacja "Metro Stadion Narodowy", pawilon handlowy nr 1023,
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 12:00-19:00
20. stacja "Metro Dworzec Wileński", pawilon handlowy nr 1012,
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-20:00, sobota w godz: 8:00-15:00,
21. stacja "Metro Politechnika", pawilon handlowy 010-012,
czynne:  poniedziałek - piątek w godz. 7:00-20:00, sobota w godz. 10:00-17:00.

Uwaga: W okresie wakacyjnym godziny pracy poszczególnych Punktów Obsługi Pasażera mogą ulegać zmianie - aktualne informacje o godzinach pracy dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl

• wysyłając list na adres:
Dział Windykacji
Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

Zarząd Transportu Miejskiego rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację
w ciągu 30 dni od dnia jej wpłynięcia i udzieli pisemnej odpowiedzi.

Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:
• nie zawierają wystarczających danych pozwalających nam zidentyfikować osobę składającą reklamację,
• zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
• w ciągu 14 dni od daty wezwania przez ZTM nie zostaną uzupełnione
o braki formalne.

Szanowni Pasażerowie! Aby zaoszczędzić sobie czasu i dodatkowych problemów, przed złożeniem reklamacji warto ponownie przeczytać treść Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz Taryfy przewozowej za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Prosimy o współpracę poprzez przekazanie w reklamacji jak największej ilości szczegółów pozwalających nam zidentyfikować problem. Warto podać numer telefonu kontaktowego, ponieważ dzięki temu będziemy mogli skontaktować się w celu uzupełnienia informacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zachęcamy również do podania nazwy banku oraz numeru rachunku bankowego dla przyspieszenia oraz ułatwienia zwrotu należności wynikających z pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Windykacji pod nr tel.: (22) 278-49-10 lub 278-49-11, faks: (22) 459-42-09, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266).

 
 
Wprowadził Stiasny Marcin (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 21-05-2010
Aktualizujący Halota Artur 19-02-2018
Zatwierdzający Obrębska Monika 19-02-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-02-2018
Liczba odwiedzin: 11379
Rejestr zmian