Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sprawozdania finansowe ZTM

Sprawozdania finansowe ZTM
Treść
Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 oraz z 2018 r. poz. 2471), ZTM publikuje poniżej sprawozdania finansowe.


Wprowadził Halota Artur 2019-05-09
Aktualizujący Halota Artur 2019-05-09
Zatwierdzający Obrębska Monika 2019-05-10
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-10
Wersja standardowa