Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry prowadzone przez ZTM

Ewidencje i rejestry prowadzone przez ZTM

  • ewidencja projektów nieinwestycyjnych, zrealizowanych i planowanych w ZTM, współfinansowanych z  funduszy pomocowych,
  • rejestr MTON,
  • rejestr pełnomocnictw i upoważnień,
  • rejestr umów gospodarczych,
  • archiwum.

Zarząd Transportu Miejskiego udostępnia dane na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 r. Nr poz. 1764 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922).


Wprowadził Stiasny Marcin (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 2012-11-29
Aktualizujący Gawryjołek Monika (SP nr 263) 2017-06-27
Zatwierdzający Obrębska Monika 2017-06-27
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-06-28
Wersja standardowa