Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry prowadzone przez ZTM

Ewidencje i rejestry prowadzone przez ZTM
ewidencja projektów nieinwestycyjnych, zrealizowanych i planowanych w ZTM, współfinansowanych z  funduszy pomocowych, rejestr MTON, rejestr pełnomocnictw i upoważnień, rejestr umów gospodarczych, archiwum.
Zarząd Transportu Miejskiego udostępnia dane na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 r. Nr poz. 1764 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922).Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry prowadzone przez ZTM

Wersja standardowa