Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-08-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-08-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Kłosiewicz, k.kłosiewicz@ztm.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 45 94 276. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Zarządu Transportu Miejskiego

Budynek ul. Grochowska 316/320, Warszawa (03-839)

 

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest opisanie dostępności i udogodnień]

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Grochowskiej 316/320. Dojścia piesze są od ulic: Grochowskiej, Bliskiej, Gocławskiej. Najbliższe przejście dla pieszych Grochowska, Gocławska wyposażone są w sygnalizację dźwiękową, przejścia z obniżonymi krawężnikami i z polem uwagi.

Dojazd do budynku możliwy środkami transportu publicznego (autobus, tramwaj). Najbliższe przystanki autobusowe WTP: zespół przystankowy „Bliska”, „Gocławska”.

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

Wzdłuż ulicy Grochowskiej znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. ZTM złożył wniosek o wydzielenie miejsc postojowych przed wejściem do budynku od ul. Grochowskiej pięć miejsc postojowych i jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Jest też możliwość przyjazdu osoby niepełnosprawnej od ul. Kamionkowskiej i zaparkowaniu na dziedzińcu w wyznaczonym miejscu dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście główne do budynku z poziomu chodnika. Drzwi z samozamykaczem, klamka przystosowana do osób poruszających się na wózku. W recepcji interesanci obsługiwani są w jednym jednopoziomowym pomieszczeniu, które jest wyposażone w obniżone stanowisko, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie nie jest wyposażone w oznakowanie dotykowe na posadzce. Nie ma pętli indukcyjnej ani możliwości skorzystania z tłumacza PJM.

Wstęp do budynku odbywa się po przekroczeniu bramek, istnieje możliwość przejechania wózkiem. Wejście do Kancelarii Głównej z poziomu ulicy. Drzwi z samozamykaczem, klamka przystosowana do osób poruszających się na wózku.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Dla interesantów oczekujących przygotowane są miejsca siedzące.

W Kancelarii interesanci obsługiwani są w jednym jednopoziomowym pomieszczeniu, wyposażonym także w obniżone stanowisko, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie nie jest wyposażone w oznakowanie dotykowe na posadzce. Nie ma pętli indukcyjnej ani możliwości skorzystania z tłumacza PJM.

Interesanci i obsługiwani są wyłącznie na parterze budynku, wyższe kondygnacje służą wyłącznie dla pracowników.

Dostępność architektoniczna Biura Działu Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną

 

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest opisanie dostępności i udogodnień]

Sposób dojazdu

Biuro znajduje się w budynku przesiadkowym węzła komunikacyjnego Młociny (obiekt zlokalizowany nad pętlą autobusową), ul. Kasprowicza 145.

Dojścia piesze są od ulic: Kasprowicza, T. Nocznickiego, al. gen. M. Wittek, Zgrupowania AK „Kampinos”. Skrzyżowania wyposażone w sygnalizację dźwiękową, przejścia z obniżonymi krawężnikami. Dojazd do biura możliwy za pośrednictwem transportu zbiorowego (linia metra M1 oraz liczne linie autobusowe i tramwajowe – zespół przystankowy Metro Młociny).

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://www.wtp.waw.pl/ 

Na terenie węzła komunikacyjnego Młociny zlokalizowany jest wielopoziomowy parking systemu Parkuj i Jedź (P+R) Metro Młociny I, na którym są wydzielone 23 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ulicy Kasprowicza (w kierunku do ul. Sokratesa), pomiędzy jezdniami ul. Kasprowicza, znajduje się parking P+R Metro Młociny III, z wydzielonymi 6 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Z kolei pomiędzy jezdniami al. gen. Marii Wittek zlokalizowany jest parking P+R Metro Młociny IV, z wydzielonymi 5 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do biura umieszczone jest w zachodniej części budynku przesiadkowego węzła komunikacyjnego Młociny przed wejściem na teren parkingu P+R. na drzwiach znajduje się napis „Dział Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną”. Budynek, w którym znajduje się biuro jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością dzięki oznakowanym windom, schodom ruchomym oraz toaletom z infrastrukturą dla niepełnosprawnych i matek z dziećmi (przewijaki) – wejścia o szerokości co najmniej 90 cm. Schody posiadają kontrastowe i antypoślizgowe oznakowanie na spocznikach. Interesanci przyjmowani są ramowo w godzinach 08:00-16:00

 

Dostępność architektoniczna Punktu Obsługi Pasażerów oraz poczekalni dworca Metro Młociny

 

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest opisanie dostępności i udogodnień]

Sposób dojazdu

POP oraz poczekalnia dworca autobusowego znajduje się na terenie węzła komunikacyjnego Młociny, ul. J. Kasprowicza 145, po zachodniej stronie pętli autobusowej.

Dojścia piesze są od ulic: Kasprowicza, T. Nocznickiego, al. gen. M. Wittek, Zgrupowania AK „Kampinos”. Skrzyżowania wyposażone w sygnalizację dźwiękową, przejścia z obniżonymi krawężnikami. Dojście ze stacji Młociny I linii metra w  poziomie terenu.

Dojazd do POP i poczekalni dworca możliwy środkami transportu publicznego (autobus, tramwaj, metro). Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe WTP: zespół przystankowy Metro Młociny. Stacja metra linii M1: Młociny

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ 

Na terenie węzła komunikacyjnego Młociny zlokalizowany jest wielopoziomowy parking systemu Parkuj i Jedź (P+R) Metro Młociny I, na którym są wydzielone 23 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ulicy Kasprowicza (w kierunku do ul. Sokratesa), pomiędzy jezdniami ul. Kasprowicza, znajduje się parking P+R Metro Młociny III, z wydzielonymi 6 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Z kolei pomiędzy jezdniami al. gen. Marii Wittek zlokalizowany jest parking P+R Metro Młociny IV, z wydzielonymi 5 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do POP i poczekalni dworca z poziomu chodnika, znajduje się w ścianie frontowej budynku dworca autobusowego - wyposażone w przeszklone, oznakowane drzwi dostępne dla osób na wózku (wejście o szerokości co najmniej 90 cm). Na drzwiach POP umieszczona jest informacja, także w alfabecie brajlowskim. Nad wejściem umieszczony jest napis „Punkt Obsługi Pasażerów Komunikacji Miejskiej”.

Informacje dotyczące godzin pracy POP mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie : https://www.wtp.waw.pl/ 

Interesanci POP obsługiwani są w jednym jednopoziomowym pomieszczeniu, wyposażonym także w obniżone stanowisko, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie POP i poczekalni dworca nie jest wyposażone w oznakowanie dotykowe na posadzce.

Dla interesantów oczekujących w POP lub poczekalni dworca przygotowane są miejsca siedzące. Dodatkowo w poczekalni umieszczone są dwa kosze do segregacji odpadów na 5 frakcji.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W POP nie ma wydzielonej części dla rodzica z dzieckiem, nie ma ogólnodostępnej toalety. Toaleta ogólnodostępna wraz z przewijakiem znajduje się w poczekalni dworca autobusowego. Drzwi do toalet są kontrastowo oznakowane.

Dla osób posługujących się Polskim Językiem Migowym w POP dostępny jest wideotłumacz.

W pomieszczeniu POP zainstalowano urządzenia, wspomagające słyszenie - pętlę indukcyjną, interkomy komunikacyjne.

W POP i poczekalni dworca nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń węzła komunikacyjnego.

 
 
Wprowadził Halota Artur 22-09-2020
Aktualizujący Broszkiewicz Damian (Zarząd Transportu Miejskiego) 16-02-2022
Zatwierdzający Opalińska-Kruk Magdalena (ZTM) 16-02-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-02-2022
Liczba odwiedzin: 1890