Kanał Wyżej
Ulgi za przejazdy

 
Dokumenty określające ulgi za usługi przewozowe
Tekst ujednolicony uchwały nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
Tekst ujednolicony uchwały nr VI/103/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
Treść uchwały nr LXXXIV/2145/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie dopłat do cen biletów
Tekst ujednolicony uchwały nr LXVI/1808/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Warszawska Karta Rodziny"Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ulgi za przejazdy
Regulamin przewozu
Taryfa przewozowa
Przewozy regularne- wydawanie zezwoleń i zaświadczeń

Wersja standardowa