Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Struktura organizacyjna

Zarządem Transportu Miejskiego kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy.

1. Dyrektorowi podlegają:

 • Dział Kadr i Spraw Socjalnych [NK];
 • Dział Kontroli Wewnętrznej [NA];
 • Dział Prawny [NP];
 • Dział Prasowy [NC];
 • Dział Rozwoju Transportu [NR];
 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP [NBH];
 • Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych [NOD].

2. Zastępcy Dyrektora - Dyrektorowi Pionu Ekonomiczno-Finansowego podlegają:

 • Dział Ekonomiczny [FE];
 • Dział Analiz [FA];
 • Dział Zamówień Publicznych [FZ]; 
 • Dział Techniczny [FT].  

3. Głównemu Księgowemu podlegają:

 • Dział Finansowy [KGF]; 
 • Dział Księgowości [KGK].

4.  Dyrektorowi Pionu Handlowego podlegają:

 • Dział Sprzedaży Biletów [HB];
 • Dział Windykacji [HW];
 • Dział Kontroli Biletów [HK];
 • Dział Nadzoru Handlowego [HNH].

5. Dyrektorowi Pionu Przewozów podlegają:

 • Dział Organizacji Przewozów [PPO];
 • Dział Nadzoru Przewozów [PN];  
 • Dział Informacji Pasażerskiej [PPI].

6. Dyrektorowi Pionu Inwestycji podlegają:

 • Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji [IPP];
 • Dział Realizacji Inwestycji i Remontów [IPR];
 • Dział Rozliczeń Inwestycji [IRO];
 • Dział ds. Metra Warszawskiego [IMW];
 • Dział Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną [IZK];
 • Samodzielne Stanowisko ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich [IKI].

7. Dyrektorowi Pionu Teleinformatycznego i Bezpieczeństwa podlegają:

 • Dział Wsparcia Użytkowników i Utrzymania Systemów Informatycznych [EU];
 • Dział Rozwoju Systemów Informatycznych [ER];
 • Dział Wsparcia Projektów [EWP];
 • Dział Zintegrowanej Karty Miejskiej [EKM];
 • Dział Bezpieczeństwa [EB].  

8. Dyrektorowi Pionu Administracyjno-Organizacyjnego podlegają:

 • Dział Organizacji i Zarządzania Jakością [OZJ];
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy [OG];
 • Dział Kontaktu z Pasażerem [OKP];
 • Dział Funduszy Europejskich i Marketingu [OFM].

SCHEMAT ORGANIZACYJNY


Wprowadził Stiasny Marcin (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 2007-10-04
Aktualizujący Halota Artur 2018-11-29
Zatwierdzający Obrębska Monika 2018-11-29
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-11-29
Wersja standardowa