Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

Zarządem Transportu Miejskiego kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy.
1. Dyrektorowi podlegają:
Dział Kadr i Spraw Socjalnych [NK]; Dział Kontroli Wewnętrznej [NA]; Dział Prawny [NP];Dział Prasowy [NC];Dział Rozwoju Transportu [NR]; Samodzielne Stanowisko ds. BHP [NBH];Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych [NOD].
2. Zastępcy Dyrektora - Dyrektorowi Pionu Ekonomiczno-Finansowego podlegają:
Dział Ekonomiczny [FE]; Dział Analiz [FA];Dział Zamówień Publicznych [FZ];  Dział Techniczny [FT].  
3. Głównemu Księgowemu podlegają:
Dział Finansowy [KGF];  Dział Księgowości [KGK].
4.  Dyrektorowi Pionu Handlowego podlegają:
Dział Sprzedaży Biletów [HB]; Dział Windykacji [HW]; Dział Kontroli Biletów [HK]; Dział Nadzoru Handlowego [HNH].
5. Dyrektorowi Pionu Przewozów podlegają:
Dział Organizacji Przewozów [PPO];Dział Nadzoru Przewozów [PN];   Dział Informacji Pasażerskiej [PPI].
6. Dyrektorowi Pionu Inwestycji podlegają:
Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji [IPP]; Dział Realizacji Inwestycji i Remontów [IPR]; Dział Rozliczeń Inwestycji [IRO]; Dział ds. Metra Warszawskiego [IMW]; Dział Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną [IZK];Samodzielne Stanowisko ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich [IKI].
7. Dyrektorowi Pionu Teleinformatycznego i Bezpieczeństwa podlegają:
Dział Wsparcia Użytkowników i Utrzymania Systemów Informatycznych [EU];Dział Rozwoju Systemów Informatycznych [ER];Dział Wsparcia Projektów [EWP];Dział Zintegrowanej Karty Miejskiej [EKM];Dział Bezpieczeństwa [EB].  
8. Dyrektorowi Pionu Administracyjno-Organizacyjnego podlegają:
Dział Organizacji i Zarządzania Jakością [OZJ];Dział Administracyjno-Gospodarczy [OG];Dział Kontaktu z Pasażerem [OKP]; Dział Funduszy Europejskich i Marketingu [OFM].
SCHEMAT ORGANIZACYJNYStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa