Kanał Wyżej
Status prawny

Zarząd Transportu Miejskiego to jednostka budżetowa m.st. Warszawy. Działa na podstawie:
uchwały Nr XXIII/135/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), statutu Zarządu Transportu Miejskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1391/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 maja 2005 roku, zmienionego Uchwałą Nr LXXV/2265/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2006 r., Uchwałą Nr XXXIX/1171/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r., Uchwałą Nr LXVI/2062/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2009 r., Uchwałą Nr XXII/441/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 września 2011 r., Uchwałą Nr XXXII/771/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/408/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. innych przepisów prawa.
Statut ZTM (tekst jednolity)Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa