Zarząd Transportu Miejskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działania ZTM

Przedmiot działania ZTM

  Drukuj
 

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest:

  • zarządzanie transportem zbiorowym aglomeracji warszawskiej,
  • tworzenie form organizacyjnych transportu zbiorowego odpowiadających potrzebom aglomeracji warszawskiej,
  • prowadzenie prac nad właściwym i sprawnym funkcjonowaniem tego transportu, a w szczególności:

1) udział w pracach studialnych i planistycznych prowadzonych przez odpowiednie jednostki miejskie w zakresie transportu zbiorowego,

 

2) zbieranie danych i prowadzanie analiz w zakresie potrzeb przewozowych,

 

3) planowanie, organizacja i koordynacja układu komunikacyjnego oraz rozkładów jazdy linii w m.st. Warszawie a także w innych gminach jeżeli to wynika z zawartego porozumienia międzygminnego lub członkostwa m.st. Warszawy w związku międzygminnym,

 

31)  planowanie i organizacja usług transportowych w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego,

32) opiniowanie rozkładów jazdy przewoźników drogowych oraz uzgadnianie zasad korzystania przez  nich z obiektów dworcowych i przystanków komunikacji miejskiej w Warszawie,

 

4) zlecanie przewoźnikom wykonywania usług przewozowych i kontrola jakości ich realizacji,

 

5) koordynacja i nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem transportu zbiorowego w obszarze działania ZTM,

 

6) opracowywanie projektów systemów taryfowych oraz realizacja polityki taryfowej,

 

7) sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej,

 

8) kontrola posiadania przez pasażerów dokumentów uprawniających do korzystania z przejazdów środkami transportu zbiorowego oraz pobieranie opłat dodatkowych,

 

81)  realizacja zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją parkingów strategicznych „ Parkuj i Jedź” („ Park&Ride”),

82) realizacja zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją węzłów komunikacyjnych rozumianych jako obiekty pełniące funkcję przesiadkową dla lokalnego transportu zbiorowego, obejmujące w szczególności parkingi „ Parkuj i Jedź” ( Park & Ride), pętle autobusowe, pętle tramwajowe, dworce autobusowe, pozostające w dyspozycji ZTM,

 

9) prowadzenie ewidencji dochodów realizowanych w imieniu m.st. Warszawy (należności, wpływów, zaległości) oraz windykacja należności,

 

10) inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów i urządzeń oraz zakupów inwestycyjnych związanych z transportem zbiorowym,

 

11) realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów i urządzeń oraz zakupów inwestycyjnych związanych z transportem zbiorowym,

 

12) prowadzenie właściwej i terminowej realizacji płatności z tytułu realizacji przez wykonawców zadań inwestycyjnych oraz płatności z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego z obszaru zadań statutowych ZTM,

 

13) podejmowanie czynności związanych z pozyskiwaniem środków na finansowanie projektów inwestycyjnych z obszaru zadań statutowych ZTM, w tym opracowywanie i składanie materiałów do wniosków aplikacyjnych,

 

14) prowadzenie ewidencji i kontroli majątku trwałego będącego w użyczeniu firm przewozowych,

 

15) kontrola sprawności technicznej infrastruktury przystankowej oraz pętli autobusowych, tramwajowych i tramwajowo-autobusowych będących we władaniu ZTM oraz dbanie o ich należyty stan i nadzór nad ich remontami,

 

16) prowadzenie działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej i innej dla uzyskania dochodów,

 

17) prowadzenie innych spraw zleconych przez m.st. Warszawę, związanych z lokalnym transportem zbiorowym,

 

18) podejmowanie czynności związanych z wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania publicznego transportu zbiorowego oraz uprawniających do wykonywania transportu określonego przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874, z późn.zm.) w tym pobierania opłat,

 

19) podejmowanie czynności dotyczących nakładania kar pieniężnych a także kontroli dokumentów oraz warunków określonych w tych dokumentach, na podstawie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym lub ustawy o transporcie drogowym,

 

20) udostępnianie infrastruktury przystankowej będącej we władaniu ZTM oraz pobieranie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców,

 

21) tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego, poprzez zapewnienie miejsc do parkowania rowerów na obiektach będących w dyspozycji ZTM lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

 

 

 
 
Wprowadził Stiasny Marcin (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 04-10-2007
Aktualizujący Gawryjołek Monika (SP nr 263) 02-03-2017
Zatwierdzający bzmw/ext.kstrzegowska 06-03-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-03-2017
Liczba odwiedzin: 18570
Rejestr zmian