BIP - Zarząd Transportu Miejskiego > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Sprawozdania finansowe ZTM

 
Sprawozdania finansowe ZTM
Treść
Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 oraz z 2018 r. poz. 2471), ZTM publikuje poniżej sprawozdania finansowe.
 
 
Wprowadził Halota Artur 09-05-2019
Aktualizujący Halota Artur 09-05-2019
Zatwierdzający Obrębska Monika 10-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-05-2019
Liczba odwiedzin: 751
Rejestr zmian